ISO-17020, ISO-17065 стандартуудын сургалтыг СХЗГ-т зориулан зохион байгуулав.
Пүр 6-р сар 2019
Нийтлэгч: administrator
Read count: 61