МОНГОЛ УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ТРАМ ТӨСЛИЙН ХААЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОВ
Fri jun 2021
Author: administrator
Read count: 634

Европын Холбооны дэмжлэгтэй 2017 оноос эхлэн Монгол Улсад хэрэгжсэн Монголын худалдааг дэмжих -ТРАМ төсөл 2021 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийсэн ажлаа дүгнэж хаалтын хурлаа зохион байгуулав. Төслийн хаалтын арга хэмжээг нээж Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг, Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Траян Лауренцю Христеа, МҮХАҮТ-ийн Ерөнхийлөгч О.Амартүвшин нар үг хэлэв.

Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг Монгол Улсын гадаад худалдааны бодлого хариуцсан сайдын хувьд ТРАМ төслийн гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, худалдааг хөнгөвчлөх, мөн экспортыг дэмжих чиглэлээр гүйцэтгэсэн ажилд сэтгэл хангалуун байгаагаа хэлээд, ТРАМ төсөл Монгол Улс, ЕХ-ны түншлэл, хамтын ажиллагаа, Монгол Улсын хөгжлийн үйл явцад ЕХ-ноос үзүүлж байгаа дэмжлэгийн нэг тод жишээ болж, үр дүнтэй хэрэгжсэн гэдгийг онцлон тэмдэглэв.

Хаалтын хурлын үеэр төслийн гурван бүрэлдэхүүн хэсэг болох худалдааны бодлого, худалдааг хөнгөвчлөх, мөн экспортын кластерийн сэдвээр панел хэлэлцүүлэг хийж, Берлин хотод үйл ажиллагаагаа эхэлсэн Монголын Мэдээлэл, худалдааг дэмжих төвийг албан ёсоор нээх арга хэмжээг цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Гадаад худалдааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, худалдааны хариу арга хэмжээний зохицуулалтыг нэвтрүүлэхэд төслөөс мэргэжил, арга зүйн зөвлөлгөө үзүүлсний дүнд Засгийн газар “Хамгаалалтын арга хэмжээний тухай журам”-ыг баталсан билээ.

Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүтэц, үндэсний чадавх, мөн мэдлэг мэдээллийг бий болгоход ТРАМ төсөл үр дүнгээ өгсөн. Энэ нь Монгол Улс хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн үүргээ цаг хугацаанд нь, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд суурь нөхцөл болно гэж үзэж байна.

ТРАМ төсөл экспортын кластерийг хөгжүүлэх, экспортын шинэ боломж нөөцийг нээж илрүүлэх, мөн төр, бизнесийн түншлэлийг идэвхжүүлэх чиглэлээр сайн туршлага, жишгийг болгосон.

Төсөл амжилттай хэрэгжиж, бодитой үр дүн гарсан учраас манай тал ТРАМ төслийн II дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх саналыг ЕХ-нд тавиад байна.